Folclor din Transilvania în Europa de est - Beia: www.meeburg.de

Din istoria localitáţii Beia/Meeburg

---------------------------------------------------------

actualitáţiarhivá:

Vá rugám comunicaţi-ne noutáţi din zona Beia

---------------------------------

Comunitatea româná-ortodoxá se întruneste pe cât posibil anual în februarie la Braşov în Ţara Bârsei - zoná unde azi locuieşte majoritatea urmaşilor comunitáţii beienilor români-ortodoxi - pt. sárbátorirea întrunirii „Fosnih“, ca odinioará în Beia.

---------------------------------


2022:


Werner Wagner, * 30.03.1952 + 06.04.2022, odinioará domiciliat în Beia nr. 264, ca preot în Daneş lângá Sighişoara şi în cantonul Zürich / Elveţia, acolo a şi decedat. El s-a simţit legat sufleteşte mereu de Transilvania şi de satul sáu natal, a fost îndrágit şi respectat mai ales ca om plin de sentimentul într-ajutorárii în tradiţia familiei sale: tatál şi bunicul lui au fost „curatori“ ai comunitáţii ev. din Beia. Imediat dupá revoluţie în 1990 Werner Wagner a organizat nenumárate ajutoare pentru întreaga comunitate din Beia (indiferent de religie), ca şi Michael Kraus originar din Beia nr. 228, mai târziu arhiepiscop („Bezirksapostel“) al Americii de Nord. Dupá o îmbolnávire gravá Werner Wagner a plecat pentru totdeauna din mijlocul nostru - „odihneşte-te în pace“!

> In memoriam Michael Kraus


2021:

2021 noiembrie:

Cu durere comunicám, cá dl. prof. Dinkos Nikos, náscut în data de 18.06.1937, a decedat în 09.11.2021 la Ludwigsburg lângá Stuttgart. Cu familia lui a locuit odinioará în Beia nr. 127 şi 222. El a fost un profesor respectat de comunitatea beienilor mai ales pentru consecvenţa lui (dirigintele generaţiilor 1951, 1955 si 1959), dar şi pentru bunátatea şi modestia lui - Dumnezeu sá-l odihneascá! > Foto 1974


2021 octombrie: Schuller Mihail, odinioará în Beia nr. 122 şi nr. 88, fost magazioner la CAP Beia, a împlinit 100 de ani. Articole despre el au apárut în ziarele “Siebenbürgische Zeitung” München si “Karpatenrundschau” Brasov, el fiind felicitat de presedintele landului Baden-Württemberg (noua lui patrie) si de presedintele Germaniei > vezi articolul


 2021 septembrie: renovarea bisericii fortificate din Beia prezentat pe programul TV german-francez ARTE > vezi www.meeburg.de (prima paginá) şi informaţia asociaţiei “Monumentum … (http://ambulanta-pentru-monumente.ro/)” pe facebook2021 aprilie: Cu durere comunicám, cá în 6 aprilie a decedat Willi Roth, pâná azi ultimul administrator „Burghüter“ al bisericii fortificate din Beia.


2020:

Beia va fi din nou centrul de administraţie pt. lucrárile de construcţie CFR pe linia Sighişoara - Braşov, un segment al liniei CFR „Orient Expres Paris-Istanbul“. Cu aceastá ocazie vor urma şi lucrári ample de asfaltare de drumuri, construcţii de poduri … chiar şi pt. o cantiná pt. muncitorii CFR asemánátor ca odinioará, când s-a construit noul tunel CFR timp de aprox. 5 ani


2017:

Cartea „Nume de locuri şi de persoane în Transilvania: zona Rupea – Beia“ a apárut în editura SVH (Editura publicaţiilor universitare din SV Germaniei) în Saarbrücken. Conţine pe lângá informaţii importante despre nume de locuri şi de persoane din Beia din Evul Mediu pâná azi, liste, articole din ziare în româná şi germaná, hárţi din 1914-1983, harta bisericilor fortificate din Valea Homorodului şi a Oltului în zona Rupea-Fágáraş …

Cartea în germaná-româná poate fi procuratá prin editurá : www.svh-verlag.de > Katalog > Suchbegriff: Schuller Namen sau

www.amazon.de


2015:

Slujba de inaugurare a tabloului altarului din 1513 în cetatea fortificatá din Beia > fotografii


2014:

Întîlnirea beienilor din comunitatea sáseacá în 6 septembrie la Bietigheim-Bissingen lg. Stuttgart (vezi harta > actualitáţi în lb. germaná)


Fotografii: Beia vara 2014


2013:

Fotografii: Beia vara 2013


Cu durere comunicám, cá în urma unei îmbolnáviri cu urmári grave Fritz Meburger, náscut în data de 16.12.1947, a murit în data de 06.07.2013. El a locuit odinioará în Beia nr. 85. Fritz a fost cunoscut mai ales pt. angajamentul sáu ca profesor în Beia, Caţa si Sighişoara, dar şi pt. înclinaţia sa comunicativ-prieteneascá exemplará în întreaga comunitate din comuna Caţa - Dumnezeu sá-l odihneascá! > Foto 2008


2012:

La capátul satului Beia înspre Archita şi Roadeş a fost instalat depozitul de gunoi şi reziduri din Beia, de unde se ráspîndeşte pericolul de incediu mai ales pentru cetátenii din Strada Architii, şi pericolul de sánátate pentru toţi cetáţenii şi vizitatorii zonei Beia, vîntul care bate la Beia dintotdeauna din vest ráspîndind fumul în toatá zona localitáţii. Deşi primária Cata a fost deja penalizatá, totuşi nu intreprinde deocamdatá nimic, pentru a deschide un nou loc de depozitare în partea de sud a localitáţii.

În trecut zona Beia a fost renumitá pentru aerul ei curat ca de staţiune, cu cîţiva ani în urmá, odatá cu vizita prinţului englez Charles în zona Rupea-Roadeş (localitate veciná), existînd chiar intenţii de înfiinţare a unei zone agro-turistice cuprinzând şi zona Roadeş-Beia > vezi articolul din ziarul Braşovean Karpatenrundschau-Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien din 10.04.2008.


2009

 Cládiri traditionale din Dinkelsbühl în Bavaria - oraş partener cu Sighişoara şi cu Asociaţia germanilor din Transilvania


2004-05:

Renovarea exemplará a şcolii generale de lîngá biserica fortificatá din Beia (cu încálzire centralá, salá de gimnasticá …), precum şi al bisericii ortodoxe din Beia - un merit al înváţátoarei angajate Dobre Maria şi al primáriei Caţa > fotografii & amintiri


In memoriam M. Kraus – arhiepiscop al Statelor Unite si Canadei - un misionar al secolului 20 din Beia nr. 228 > articol Lucrári despre localitatea Beia au fost publicate în limba germaná în editurile:

"Kriterion" Bucureşti, "Monumenta" Sibiu/Hermannstadt, "Wort und Welt" Thaur-Innsbruck, SVH (Editura publicaţiilor universitare din SV Germaniei) în Saarbrücken

în ziarele: "Die Woche-Hermannstädter Zeitung" Sibiu/Hermannstadt, "Karpatenrundschau-Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien"Braşov/Kronstadt, "Siebenbürgische Zeitung" München …

în România, Austria, Germania

şi în internet (meeburg.de, siebenbuerger.de > Ortschaften, pe facebook ...)Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg, iniţiatorul acestui internetportal, este o asociaţie de oameni legaţi sufleteşte de zona Beia, care se angajeazá pentru pástrarea şi publicarea tezaurului folcloric din zona Beia în Transilvania > vezi cuvânt înainte.

Mai existá informaţii asemánátoare detailate despre Beia şi despre alte zone din Transilvania în limba germaná: www.sibiweb.de, www.siebenbuerger.de, în muzeul din castelul "Schloß Horneck" din Gundelsheim/Neckar (zona Stuttgart), în muzeul "Brukenthal" şi biblioteca "Astra"din Sibiu/Hermannstadt, în archiva parohiei evanghelice din Sighişoara/Schässburg ...

Mulţumim tuturor colaboratorilor pentru sprijinul lor. Autorii sunt numiţi pe cât posibil la sfârsitul fiecárui text.

* * *

Asociatia "Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger und Banater – Hilfskomitee e.V.

im Diakonischen Werk der Ev. Kirche in Deutschland"

ajutá oameni nevoiasi din Europa de est, din fosta Uniune Sovieticá si din America de sud, unde au locuit odinioará cetáteni din Beia.

* * *

Literaturá pentru copii si tineret cu înclinatie pentru naturá si culturá:

www.web-story.de

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

 

© Meburger (foto, multimedia) & Schuller (text, design, organizare)

© Fotografii: Cercul de prieteni Beia

> Cercul de prieteni Beia nu preia ráspunderea pentru continutul paginilor din internet racordate la www.meeburg.de <