Folclor din Transilvania în Europa de est

Beia: www.meeburg.de

Din istoria localitáţii Beia/Meeburg

2021 octombrie: Schuller Mihail, fost magazioner la CAP Beia, a împlinit 100 de ani > vezi articolul


2021 septembrie: renovarea bisericii fortificate din Beia prezentat pe programul TV german-francez ARTE > vezi www.meeburg.de


Cu durere comunicám, cá în urma unei îmbolnáviri cu urmári grave Fritz Meburger a murit în data de 06.07.2013. Fritz a fost cunoscut mai ales pt. angajamentul sáu ca profesor în Beia, Caţa si Sighişoara, dar si pt. comunicarea exemplará în întreaga comunitate din comuna Caţa. Dumnezeu sá-l odihneascá!


M. Kraus – un episcop si misionar al secolului 20 din Beia


Dinkelsbühl în Bavaria: cládiri tradiţionale - oraş partener cu Sighişoara şi cu Asociaţia germanilor din TransilvaniaLucrári despre localitatea Beia au fost publicate în limba germaná în editurile:

"Kriterion" Bucuresti, "Monumenta" Sibiu/Hermannstadt, "Wort und Welt" Thaur-Innsbruck, în ziarele: "Die Woche-Hermannstädter Zeitung" Sibiu/Hermannstadt, "Karpatenrundschau-Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien"Brasov/Kronstadt, "Siebenbürgische Zeitung" München ...

în România, Austria, Germania si în internet

Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg, initiatorul acestui internetportal, este o asociatie de oameni legati sufleteste de zona Beia, care se angajeazá pentru pástrarea si publicarea tezaurului folcloric din zona Beia în Transilvania > vezi cuvânt înainte.

Mai existá informatii asemánátoare detailate despre Beia si despre alte zone din Transilvania în limba germaná: www.sibiweb.de, www.siebenbuerger.de , în muzeul din castelul "Schloß Horneck" din Gundelsheim/Neckar (zona Stuttgart), în muzeul "Brukenthal" si biblioteca "Astra"din Sibiu/Hermannstadt, în archiva parohiei evanghelice din Sighisoara/Schässburg

Multumim tuturor colaboratorilor pentru sprijinul lor. Autorii sunt numiti pe cât posibil la sfârsitul fiecárui text.

* * *

Asociatia "Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen und ev. Banater Schwaben

im Diakonischen Werk der Ev. Kirche in Deutschland"

ajutá oameni nevoiasi din Europa de est, din fosta Uniune Sovieticá si din America de sud, unde au locuit odinioará cetáteni din Beia.

* * *

Literaturá pentru copii si tineret cu înclinatie pentru naturá si culturá:

www.web-story.de

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *

 

© Meburger (foto, multimedia, IT) & Schuller (text, design, organizare)

© Fotografii: Cercul de prieteni Beia

> Cercul de prieteni Beia nu preia ráspunderea pentru continutul paginilor din internet racordate la www.meeburg.de <