actualitáţi & arhivá:


Vá rugám comunicaţi-ne noutáţi din zona Beia : pagina-titlu > comunicári!


2021:

Cu durere comunicám, cá în 6 aprilie a decedat Willi Roth, pâná azi ultimul administrator „Burghüter“ al bisericii fortificate din Beia.2020:

Beia va fi din nou centrul de administraţie pt. lucrárile de construcţie CFR pe linia Sighişoara - Braşov, un segment al liniei CFR „Orient Expres Paris-Istanbul“. Cu aceastá ocazie vor urma şi lucrári ample de asfaltare de drumuri, construcţii de poduri … chiar şi pt. o cantiná pt. muncitorii CFR asemánátor ca odinioará, când s-a construit noul tunel CFR timp de aprox. 5 ani


2017:

Cartea „Nume de locuri şi de persoane în Transilvania: zona Rupea – Beia“ a apárut în editura SVH (Editura publicaţiilor universitare din SV Germaniei) în Saarbrücken. Conţine pe lângá informaţii importante despre nume de locuri şi de persoane din Beia din Evul Mediu pâná azi, liste, articole din ziare în româná şi germaná, hárţi din 1914-1983, harta bisericilor fortificate din Valea Homorodului şi a Oltului în zona Rupea-Fágáraş …

Cartea în germaná-româná poate fi procuratá : www.amazon.de > Schuller Namen sau prin editurá


2015:

Slujba de inaugurare a tabloului altarului din 1513 în cetatea fortificatá din Beia > fotografii


2014:

Întîlnirea beienilor din comunitatea sáseacá în 6 septembrie la Bietigheim-Bissingen lg. Stuttgart (vezi harta > actualitáţi în lb. germaná)


Fotografii: Beia vara 2014


2013:

Fotografii: Beia vara 2013


Cu durere comunicám cá Fritz Meburger, fost profesor în comuna Caţa, pasionat vânátor şi un prieten deosebit al întregii comunitáţi din zona Beia-Rupea, a încetat din viaţá în iulie 2013 în urma unei comoţii cerebrale.


2012:

La capátul satului Beia înspre Archita şi Roadeş a fost instalat depozitul de gunoi şi reziduri din Beia, de unde se ráspîndeşte pericolul de incediu mai ales pentru cetátenii din Strada Architii, şi pericolul de sánátate pentru toţi cetáţenii şi vizitatorii zonei Beia, vîntul care bate la Beia dintotdeauna din vest ráspîndind fumul în toatá zona localitáţii. Deşi primária Cata a fost deja penalizatá, totuşi nu intreprinde deocamdatá nimic, pentru a deschide un nou loc de depozitare în partea de sud a localitáţii.

În trecut zona Beia a fost renumitá pentru aerul ei curat ca de staţiune, cu cîţiva ani în urmá, odatá cu vizita prinţului englez Charles în zona Rupea-Roadeş (localitate veciná), existînd chiar intenţii de înfiinţare a unei zone agro-turistice cuprinzând şi zona Roadeş-Beia > vezi articolul din ziarul Braşovean Karpatenrundschau-Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien din 10.04.2008.


2004-05:

Renovarea exemplará a şcolii generale de lîngá biserica fortificatá din Beia (cu încálzire centralá, salá de gimnasticá …), precum şi al bisericii ortodoxe din Beia - un merit al înváţátoarei angajate Dobre Maria şi al primáriei Caţa > fotografii & amintiri


---------------------------------

Comunitatea româná-ortodoxá se întruneste pe cât posibil anual în februarie la Braşov în Tara Bârsei, zoná unde azi locuiesc majoritatea urmaşilor comunitáţii beienilor români-ortodoxi, pt. sárbátorirea întrunirii „Fosnih“, ca odinioará în Beia.


-----------------------------------Reportage vechi din rubrica actualitáţi : vezi şi meniul > arhivá


Alte articole:

Mobilá pictatá din Beia

Întrunirea 2007 de la Braşov

In memoriam: Michael Kraus din Beia - un mare misionar al secolului 20 în America de Nord

...Internetul oferá astázi informaţii concise si mulţumitoare pentru toţi cetáţenii interesaţi fiind mai ales o platformá de informare şi comunicare a unei comunitáţi risipite.

Cu acest scop noi, Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg, am iniţiat constituirea acestui portal-internet: www.meeburg.de (vezi si cuvânt înainte precum şi copyright în meniu).