actualitáţi / arhivá:

Cartea „Nume de locuri şi de persoane în Transilvania: zona Rupea – Beia“ a apárut în editura SVH (Editura publicaţiilor universitare din SV Germaniei) în Saarbrücken. Conţine pe lângá informaţii importante despre nume de locuri si de persoane din Beia din Evul Mediu pâná azi, liste, articole din ziare în româná si germaná, hárţi din 1914-1983, harta bisericilor fortificate din Valea Homorodului si a Oltului în zona Rupea-Fágáras …

Cartea poate fi procuratá prin intermediul autorului (vezi aici), sau din Germania prin portalul www.amazon.de > Schuller, Flurnamen pt. ca. 35,-
2015:

Fotografii din Beia + slujba de inaugurare în cetatea fortificatá din Beia


2014:


Întîlnirea beienilor: 6 septembrie la Bietigheim-Bissingen lg. Stuttgart (vezi harta > actualitáţi lb. germaná)


Fotografii: Beia vara 2014


2013:


Fotografii: Beia vara 2013


Cu durere comunicám cá Fritz Meburger, fost profesor în comuna Caţa, pasionat vânátor si un prieten deosebit al întregii comunitáţi din zona Beia-Rupea, a încetat din viaţá în iulie 2013 în urma unei comoţii cerebrale.


Comunitatea româná-ortodoxá se întruneste la început de ianuarie ca de obicei la Brasov, ca odinioará la sárbátoarea „Fosnih“ în Beia.


Informatie:

La capátul satului Beia înspre Archita si Roades a fost instalat depozitul de gunoi si reziduri din Beia, de unde se ráspîndeste pericolul de incediu mai ales pentru cetátenii din Strada Architii, si pericol de sánátate pentru toti cetátenii si vizitatorii zonei Beia, vîntul care bate la Beia dintotdeauna din vest ráspîndind fumul în toatá zona localitátii. Desi primária Cata a fost deja penalizatá, totusi nu intreprinde nimic, pentru a deschide un nou loc de depozitare în partea de sud a localitátii. În trecut zona Beia a fost renumitá pentru aerul ei curat ca de statiune, cu cîtiva ani în urmá, odatá cu vizita printului englez Charles în zona Rupea, existînd chiar intentii de infiintare a unei zone agro-turistice cuprinzând si zona Roades-Beia > vezi articolul din ziarul Brasovean Karpatenrundschau-Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien din 10.04.2008.Reportage vechi din rubrica actualitáti > vezi meniul, punctul arhivá
Mobilá pictatá din Beia

Întrunirea 2007 de la Brasov

Din istoria localitátii Beia


Fotografii: scoala din Beia - vara 2005


In memoriam: Michael Kraus din Beia - un mare misionar al secolului 20 în America de Nord
Internetul oferá astázi informatii concise si multumitoare pentru toti cetátenii interesati, dar internetul este mai ales o platformá de informare si comunicare a unei comunitáti risipite. Cu acest scop noi, Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg, am initiat constituirea acestui portal-internet: www.meeburg.de (vezi si cuvânt înainte si copyright în meniu).


Vá rugám comunicati-ne noutáti din zona Beia, care pot fi publicate aici !