Cuvânt înainte

al portalului-internet: www.meeburg.de


Informaţiile principale privind localitatea Beia în Transilvania au putut fi adunate începând din 1990 de cetăţenii din Beia şi prietenii lor în primul rând din documente, notiţe biografice şi din următoarele „cărţi ale localităţii Beia“:


Dar astăzi, când inovaţiile tehnice (handy, internet) au revoluţionat sistemul de informare şi de comunicare, nu mai există timpul necesar citirii unei monografii groase mai ales în rândul generaţiei tinere. Însă şi în ziua de azi mai sunt cetăţeni interesaţi de locul lor de baştină, de obiceiurile şi tradiţiile de odinioară, dornici să afle unde sunt ascunse rădăcinile lor - conform zicalei: „Cine nu-şi cunoaşte trecutul, n-are nici viitor“. De aceea transmiterea informaţiilor ca şi motivarea tinerei generaţii pentru cultură si tradiţie este o obligaţie morală atât pentru părinţi, cât şi pentru educatori şi specialişti. În final informarea şi motivarea tinerilor fac parte din întelegerea nescrisă între generaţii de mii de ani şi reprezintă şi astăzi baza comunicării între popoare fiind de mare actualitate mai ales acum, în cursul unificării Europei.


Internetul este azi cea mai bună modalitate de comunicare şi motivare a tinerei generaţii mai ales a unei comunităţi risipite. De aceea noi, Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg, am initiat acest portal-internet. Răspunderea copyright o are Schuller Mihail pentru informaţiile scrise, organizarea şi aranjamentul în internet.


Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg sunt mai ales urmaşii interesaţi ai beienilor de odinioară, dar şi cei în vârstă, care astăzi trăiesc răspândiţi în Europa şi nordul Americii. Ne bucurăm bineînţeles pentru informaţii despre zona Beia şi de la alţi participanţi.


Acest portal-internet conţine informaţii în limba germană şi română din zona Beia (citate din cărti, broşuri, articole, fotografii, ilustraţii, hărti ...), aranjate în mod tradiţional pe capitole ca într-o carte-album. Ne bucurăm deci pentru contribuţiile potrivite ale fiecărui cititor interesat; numele fiecărui autor este pe cât posibil specificat la sfârsitul fiecărei contribuţii.


Prin intermediul asanumitelor LINKS am stabilit legături cu portaluri din internet cu tematică asemănătoare pentru o mai bună informare. Deoarece însă nu avem influenţă asupra conţinutului acelor portaluri, nu putem prelua nici răspunderea-copyright pentru ele (vezi şi punctul: copyright).


Activitatea noastră la acest portal-internet o desfăşurăm dintr-un angajament pur social în mod onorific cu cheltuieli propri. Rugămintea noastră: Transmiteţi-ne descoperirile şi impresiile dumneavoastră actuale despre zona Beia din regiunea Sighisoara-Rupea sau informaţii despre Beieni din Europa sau nordul Americii, ca să le putem publica eventual aici pentru cititorii interesaţi de folclor din estul Europei > webmaster@web-story.de


M. Schuller, iunie 2022