Cuvânt înainte

al portalului-internet: www.meeburg.de


Informatiile principale privind localitatea Beia în Transilvania au putut fi adunate de cetátenii din Beia si prietenii lor în primul rând din documente, notite biografice si din asa-zisele cárti ale localitátii Beia (registrul de impozite din 1836, cartea bisericeascá din 1900, cronica 1912-1983) începând din 1990. În sfârsit aceste informatii au putut fi publicate de Schuller Mihail în colaborare cu Schuster Wilhelm si Zerwes Oswald în 1994 în limba germaná în monografia „Beia - satul ardelenesc de la poalele Dealului Chiliei“ în editura austriacá Wort und Welt din Thaur/Innsbruck, o monografie continând peste 300 de pagini. Punctul initial al acestei monografii îl constituie lucrarea de diplomá despre dialectul german din Beia (toponimia si onomastica localitátii) sustinutá de Schuller Mihail la universitátile din Suceava (1983) si Cluj (1986), lucrare care reprezintá unul din cele IX capitole ale monografiei. În afará de importanta ei stiintificá aceastá carte are si o valoare moralá neapreciabilá: Mai ales prin fotografiile, copiile documentelor vechi si desenele publicate, ea este în acelas timp o amintire si o alintare sufleteascá pentru generatia în vârstá a beienilor.


Dar astázi, când inovatiile tehnice (handy, internet) au revolutionat sistemul de informare si de comunicare, nu mai existá timpul necesar citirii unei monografii groase mai ales în rândul generatiei tinere. Însá si în ziua de azi mai sunt cetáteni interesati de locul lor de bastiná, de obiceiurile si traditiile de odinioará, dornici sá afle unde sunt ascunse rádácinile lor (conform proverbului german: „Cine nu-si cunoaste trecutul, n-are nici viitor“). De aceea transmiterea informatiilor ca si motivarea tinerei generatii pentru culturá si traditie este o obligatie moralá atât pentru párinti, cât si pentru educatori si specialisti. În final informarea si motivarea tinerilor fac parte din întelegerea nescrisá între generatii de mii de ani si reprezintá si astázi baza comunicárii între popoare fiind de mare actualitate mai ales acum, în cursul unificárii Europei.


Internetul este azi cea mai buná modalitate de comunicare si motivare a tinerei generatii mai ales a unei comunitáti risipite. De aceea noi, Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg, am initiat acest portal-internet. Ráspunderea copyright o are Schuller Mihail pentru informatiile scrise, organizarea si aranjamentul în internet. Avizatá este aici deci tânára generatie, mai ales urmasii interesati ai beienilor de odinioará, dar si cei în vârstá, care astázi tráiesc ráspânditi în Europa si nordul Americii, deci care nu au posibilitatea de informare la fata locului ci doar prin intermediul internetului.


Acest portal-internet contine informatii în limba germaná si româná din zona Beia (citate din cárti, brosuri, articole, fotografii, ilustratii, hárti ...), aranjate în mod traditional pe capitole ca într-o carte - album. Ne bucurám de contributiile potrivite ale fiecárui cititor interesat; numele fiecárui autor este pe cât posibil specificat la sfârsitul fiecárei contributii.


Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg este un grup de prieteni angajati din Europa si America de Nord, care se simt legati de Ardeal si mai ales de zona Beia din sudul Transilvaniei. Cercul este deschis pentru fiecare cititor interesat mai ales de culturá si folclor, care are de asemenea dorinta, ca în mod onorific sá participe la îmbogátirea acestor informatii despre zona Beia. Prin intermediul legáturii: comunicári (nu carte de oaspeti) de pe pagina-titlu poate sá ne transmitá si asa zise informatii protejate, deci care nu apar în cartea de oaspeti si nu vor contine specificatia autorului.


Prin intermediul asanumitelor LINKS am stabilit legáturi cu portaluri din internet cu tematicá asemánátoare pentru o mai buná informare. Deoarece însá nu avem influentá asupra continutului acelor portaluri, nu putem prelua nici ráspunderea-copyright pentru ele (vezi si punctul: copyright).


Activitatea noastrá la acest portal-internet o desfásurám dintr-un angajament pur social în mod onorific cu cheltuieli propri. Rugámintea noastrá: Transmiteti-ne descoperirile si impresiile dumneavoastrá despre zona Beia din regiunea Sighisoara-Rupea sau informatii despre Beieni din Europa sau nordul Americii, ca sá le putem publica eventual aici pentru cititorii interesati de folclor si sociologie din estul Europei: pagina-titlu > comunicári


M. Schuller, Jan. 2014