Copyright


Ráspunderea „copyright“ pentru constituirea paginii din internet despre zona Beia o are Schuller Mihail. El se simte legat sufleteste mai ales de patrimoniul cultural si cadrul natural al zonei Beia, si de aceea a initiat si actualizeazá acest portal-internet (în mod onorific).


Portalul-internet despre zona Beia a fost initiat sub numele www.freenet.de/meeburg în toamna anului 2000 si înregistrat sub numele www.meeburg.de prin intermediul unui server din sudvestul Germaniei.


Toate datele ca texte, fotografii, înregistrári audio si video de aici sunt protejate copyright. Ele au fost puse la dispozitie de Cercul de prieteni Beia / Freundeskreis Meeburg si de alte persoane, care se simt legate într-un fel de zona Beia din Transilvania. Deoarece nu avem influentá asupra continutului paginilor din internet în legáturá cu www.meeburg.de , bineînteles nu putem prelua ráspunderea pentru publicatiile din acele pagini.


Multumim fiecárui autor în parte pentru angajamentul sáu de a-si dezválui cunostintele si sentimentele despre Beia în acest portal-internet.


Ne bucurám pentru comunicári în vederea îmbogátirii informatiilor despre zona Beia


M. Schuller